làm sao tôi có thể thêm tiếng việt vào ở đây ?
#1
máy tính tôi win 10 đã cập nhật giọng nói tiếng việt, sử dụng chrome mới nhất mà vẫn không có được bản tiếng việt tại speechchat