SpeechChat Forums
Język - Printable Version

+- SpeechChat Forums (https://forum.speechchat.com)
+-- Forum: Community (https://forum.speechchat.com/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Forum: International (https://forum.speechchat.com/forumdisplay.php?fid=8)
+---- Forum: Polish (https://forum.speechchat.com/forumdisplay.php?fid=10)
+---- Thread: Język (/showthread.php?tid=71)Język - Nynek - 11-04-2018

witam 

Mieszkam w uk i mam ustawiony język na polski. Za każdym razem jak wchodzę na stronę to zmienia mi na język angielski

Proszę o pomoc